X
تبلیغات
زولا
6 - آبان‌ماه - 1387

چگونه فوتبال بازی کنیم 
فوتبال ورزش ساده ای است که در تمام دنیا بازی می شود. در حال حاضر می توان میان بازی فوتبال با رفقا و بازی به عنوان عضوی از تیم تفاوت قائل شد. 
در مورد دوم، شما در مسابقات قهرمانی پیشرفت می کنید و هر سال باید هزینه های اجازه نامه خود (شامل هزینه ی تشکیل پرونده و هزینه باشگاه )را بپردازید. 
فوتبال به بیان ساده یک توپ ، چند بازیکن و تعدادی کفش است. 
وسائل بازیکنان طی سال ها تحول یافته است. کفش های سنگین که جلوه ی کمتری داشته اند جای خود را به کفش های سبک و نرمی داده اند که استود های آن ها با توجه به شرایط زمین و آب و هوا قابل تنظیم می باشد.