X
تبلیغات
زولا
12 - دی‌ماه - 1387

تمرینات شکسته


این شیوه تمرین ، نسبتا جدید است . مربی متناسب با تلاش بازیکن ، فرصت تجدید قوا برای او در نظر می گیرد . اما توجه داشته باشید که بازیکن در این فرصت نباید بیکار باشد . بازیکن تجدید قوا می کند تا برای تلاش بعدی آماده شود .
تمام تمرینات را می توان با استفاده از این روش انجام داد . در بعضی موارد ، تیم ها با تشکیل گروه های مختلف به تمرین می پردازند ( گروه
بدنسازی ، تکنیکی ، تاکتیکی ، گروهی که تجدید قوا می کنند و غیره ) . طرح تلاش و تجدید قوا شباهت به شرایط یک مسابقه دارد . یک فوتبالیست در جریان یک مسابقه متناوبا مراحل پر فعالیت و کم فعالیت دارد. تمرین سنگین کردن و سپس فرصت تجدید قوا داشتن منطبق با شرایط یک مسابقه است .