X
تبلیغات
زولا
18 - بهمن‌ماه - 1387

Photo hérbergée par zimagez.com

هدف تمرین : حرکت با توپ - دریبل زدن و شوت زدن

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه متحرک

نحوه اجراء: طبق شکل  بازیکنان زرد و آبی با عبور از موانع شوت می زنند و به انتهای صف می روند. دروازه با مانع ها تقسیم شده و بازیکنان باید به کناره های دروازه شوت بزنند.