X
تبلیغات
زولا
23 - فروردین‌ماه - 1388

هدف تمرین : پاسهای بلند و کوتاه - شوت زدن

تعداد بازیکنان : به دلخواه

امکانات تمرین : مانع - توپ -  دروازه

نحوه اجراء: طبق شکل بازیکن آ آبی به بی پاس می دهد و جای او می رود بازیکن بی به بازیکن سی و جای او می رود بازیکن سی به بازیکن دی می دهد و بازیکن دی به طرف دروازه حرکت کرده و شوت می زند. این تمرین توسط گروه زرد نیز انجام می شود.